Pesticídy v ovocí a zelenine - realita na našom trhu ťa možno prekvapí! Ako sa im vôbec vyhnúť?

Pesticídy v ovocí a zelenine - realita na našom trhu ťa možno prekvapí! Ako sa im vôbec vyhnúť?

Martin Masár11.09.2023

Leto nám pomaly končí a s prichádzajúcou jeseňou nás čaká zber úrody ovocia či zeleniny. Pri nich sa však často môžeme stretnúť s rôznymi bulvárnymi výkrikmi, ako napríklad “ovocie plné pesticídov", "zelenina už nie je to, čo bývala", alebo virálne videá, kde niekto objaví tajomný vosk na jablkách. Poďme sa preto pozrieť bližšie ako je to s kvalitou ovocia a zeleniny u nás a či sú obavy z clickbaitových článkov na mieste.

Čo sú vôbec pesticídy?

Pesticídy sú chemické látky, ktoré sa používajú na ochranu rastlín pred škodcami a chorobami. Ide teda o akési “ochranné prípravky” pre plodiny. Tieto látky sa aplikujú na rastliny najčastejšie rozprašovaním a používajú sa na ničenie alebo potlačenie nežiadúcich škodlivých organizmov alebo neželaných rastlín počas produkcie, skladovania, distribúcie a spracovania poľnohospodárskych plodín. V podstate ide o “bojovníkov”, ktorí zabezpečujú aby plodiny dozreli do plnej veľkosti, bez poškodenia či vzniku rôznych ochorení a vád.

Pesticídy nám teda pomáhajú dosiahnuť lepšiu úrodu, vyprodukovať dostatočné množstvo potravín, udržiavať plodiny zdravé a spotrebiteľsky prijateľné. Nezávadnú potravinu totižto možno vyrobiť iba zo zdravej rastliny, resp. živočícha, ktorý danú rastlinu skonzumuje. Samozrejme, “všeho s mírou” - pesticídy by sa nemali používať viac ako je potrebné a ich použitie by malo byť vždy účelné.

Používanie pesticídov nám teda, dá sa povedať, uľahčuje produkciu potravín. To však neznamená, že bez nich potraviny vypestovať nedokážeme. Len je to často zložitejšie, s nižšou produktivitou (čo sa u nás, spotrebiteľov, prejaví na vyššej cene) a vyžaduje to systematický a dlhodobý prístup.

K rozmachu využívania pesticídov došlo v 30. rokoch minulého storočia. Postupne sa však zistilo, že množstvo týchto látok pôsobí toxicky, dokáže zotrvať pomerne dlho v potravinovom reťazci a ich množstvo sa v organizme môžme kumulovať. Postupne preto bolo používanie viacerých týchto látok úplne zakázané a boli vytvorené legislatívne limity, kontrolujúce ich zvyškové množstvá (reziduá) v potravinách.

undefined

Je používanie pesticídov bezpečné?

Tieto látky nie sú pre ľudský organizmus žiadna “dobrota” a mnohokrát majú významné toxikologické vlastnosti. Ich, schvaľovanie či používanie je preto prísne regulované na Európskej ale aj vnútroštátnej úrovni. Rezíduá pesticídov môžu zostať v plodinách a predstavovať tak zdravotné riziko. Maximálne hodnoty ich reziduí, teda pozostatkov, sú v potravinách pravidelne kontrolované a všetky členské štáty EÚ každoročne predkladajú európskym úradom správu o stave reziduálnej (zostatkovej) kontaminácie potravín pesticídmi. EÚ na to následne môže reagovať tvorbou nových opatrení.

V rámci EÚ je teda úroveň kontroly pomerne vysoká. Trochu horšie sú na tom potraviny z niektorých tretích krajín - mimo EÚ. V prípade dovozu potravín, najmä čerstvého ovocia a zeleniny” z týchto krajín, sú preto kontroly oveľa frekventovanejšie.

Aká je situácia s pesticídmi na našom trhu?

Každoročné výsledky úradných kontrol poskytujú zaujímavé výsledky a dávajú nám tak aktuálny obraz, aká je situácia s pesticídmi na našom trhu. V roku 2019 bolo v rámci veľkého celoeurópskeho prieskumu analyzovaných celkom 96 302 vzoriek, pričom až 96,1 % z nich spĺňalo zákonom povolené limity. Asi polovica z nich neobsahovala žiadne stopy pesticídov a zvyšná polovica nejaké tie reziduá obsahovala, no boli zastúpené minimálne, v zákonom stanovených medziach.

Metódy na analýzu pesticídov majú vysokú citlivosť, a preto ak sa aj nájde takáto menšia prítomnosť rezíduí pesticídov, netreba vytvárať paniku, nakoľko ide o neškodné stopové množstvá. V bulvárnych médiách však tento detail mnohokrát “zabudnú” zmieniť a z tohto prieskumu by sme tak ľahko mohli na titulke nájsť clickbaitový nadpis: “Až polovica potravín v EÚ obsahuje pesticídy”. Problémové sú však len vzorky s nadlimitným obsahom zvyškov pesticídov a tých sa v prieskume našlo úplné minimum, presnejšie 2 %. Takéto potraviny sa vďaka dobre nastaveným kontrolným mechanizmom na náš trh buď vôbec nedostanú, alebo, v horšom prípade, dostanú, no v zápätí sú z trhu rýchlo stiahnuté. Z výsledkov teda vyplýva, že je nepravdepodobné, že by potravinárske produkty analyzované v roku 2019 predstavovali problém pre zdravie spotrebiteľov.

undefined

V menšom prieskume potravín na slovenskom trhu z roku 2021 bolo analyzovaných 419 vzoriek čerstvého, mrazeného alebo inak spracovaného ovocia a zeleniny, obilia a výrobkov z obilia, olejnín, či pochutín a ďalších výrobkov. Vzorky pochádzali z domácej produkcie, z produkcie členských štátov EÚ, ale aj z krajín mimo EÚ, pričom najčastejšie sa kontrola vzoriek vykonávala vo veľkoskladoch a predajniach obchodných reťazcov. 

O tom, ako je to na slovenskom trhu a ako dopadlo dovezené ovocie a zelenina si už o pár dní povieme v Premium článku.

Približne v 2⁄3 vzoriek bol zistený jeden alebo viacero druhov reziduí (zostatkov) pesticídov. Ich obsah bol však pod maximálnym limitom, ktorý povoľuje Európska legislatíva a tieto vzorky preto pre spotrebiteľa nepredstavujú riziko. V 18 vzorkách (teda asi v 4,3 %) však boli množstvá reziduí vyššie. Boli preto označené ako nevyhovujúce a pre spotrebiteľa nebezpečné. Vo zvyšku vzoriek sa nenašli žiadne zostatky pesticídov, teda asi tretina potravín bola úplne bez zvyškov týchto látok.

Ako zamedziť konzumácii pesticídov?

Ak chceme riziko konzumácie pesticídov znížiť na minimum, u väčšiny ovocia a zeleniny nám pomôže, ak ich pred konzumáciou dôkladne opláchneme studenou vodou. Okrem pesticídov sa tak zbavíme aj potenciálnej mikrobiálnej kontaminácie (bacilov). Samozrejme nejde o 100 % riešenie, keďže niektoré pesticídy prenikajú hlbšie, až do dužiny ovocia či zeleniny. V takom prípade nám omytie nepomôže.

Niektoré typy reziduí je možno účinne odstrániť aj opláchnutím horúcou vodou. V tomto prípade však treba dať pozor, aby sme danú potravinu nezničili a následne ju umyli ešte prúdom studenej vody. Pri ovocí a zelenine takisto pomôže pri niektorých druhoch odstránenie šupky alebo varenie vo vode. Odstránením šupky však prídeme aj o značné množstvo vlákniny a mikronutrientov. Varením sa môže takisto znížiť podiel vitamínov či ďalších prospešných látok z potraviny a časť reziduí môže prejsť do vývaru alebo teplom degradovať.

undefined

Máme sa teda báť pesticídov v potravinách?

Celkovo sa výsledky ukazujú, že rezíduá pesticídov v potravinách v Slovenskej republike sú na relatívne nízkej úrovni, pričom dobre fungujúci kontrolný systém sleduje ich dodržiavanie a zabezpečuje bezpečnosť potravín pre spotrebiteľov.

Všeobecne sa však dá povedať, že produkcia, dostupná na našom ale aj Európskom trhu nepredstavuje pre spotrebiteľa nebezpečenstvo a to ani pri dlhodobej expozícii reziduám pesticídov. Ak sa aj v potravine z EÚ nájdu, sú vo veľmi nízkych množstvách, ktoré nás neohrozia. Súčasné pravidlá, proces analýzy rizík, či dôkladné toxikologické štúdie na základe ktorých sa stanovujú zákonné limity zaisťujú dostatočnú ochranu spotrebiteľov.

Postupne je však na výrobcov vyvíjaný tlak, aby ich používanie obmedzili alebo úplne vylúčili. Množstvo poľnohospodárov sa postupne snaží využívať šetrnejšie a prirodzenejšie metódy produkcie bez využitia klasických pesticídov. Ako zaujímavosť možno spomenúť aj využitie hmyzu. Niektoré druhy hmyzu totiž možno vypustiť na pole, aby zneškodnili iné druhy hmyzu, ktoré pôsobia na plodiny ako škodcovia.

O pár dní čakaj Premium článok, kde sa pozrieme hlbšie nielen na slovenský trh a dáme si pokročilejšie tipy, ako sa pesticídom vyhnúť, pričom sa pobavíme aj o BIO ovocí a zelenine. Ak to nechceš zmeškať, predplať si Premium už teraz.

Ďalšie použité referencie:
https://bezpecnostpotravin.cz/termin/pesticidy/
https://www.mpsr.sk/?navID=47&sID=111&navID2=828
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2005R0396:20110101:C%20S:PDF
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/cs/TXT/?uri=CELEX%3A31991L0414
https://www.novinky.cz/diskuze/ekonomika-v-cesku-se-zatim-neobjevila-zavadna-psenice-z-ukrajiny-40428449
https://bezpecnostpotravin.cz/UserFiles/publikace1/Pesticidy_A5_web.pdf
https://www.bbc.com/news/business-42096405
https://www.vimcojim.cz/magazin/clanky/o-zdravi/Pesticidy-v-ovoci-a-zelenine-jsou-toxicke.-Na-citrusy-saponaty-ale-nepouzivejte__s10012x19796.html
https://bezpecnostpotravin.cz/pesticidy-v-potravinach-nejnovejsi-informace-zverejneny/
https://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/6491

ZDIEĽAŤ

Nemáš Premium účet?Predplať si členstvo už teraz a okamžite získaš prístup k premium obsahu a ku všetkým výhodám.

Martin Masár

Martin Masár

Výživa a silový tréning mi v mojich začiatkoch, 11 rokov dozadu, pomohli nebyť tým najchudším chlapcom z triedy. Postupne som vďaka nim dokázal zmeniť život aj ďalším ľuďom, ktorí mali skôr opačný problém. Svoje znalosti som neskôr prehĺbil štúdiom potravinárskej chémie a biotechnológií a dnes je mojou vášňou odstraňovanie chaosu a mýtov z oblasti výživy, potravín, doplnkov stravy, ale aj chémie a silového tréningu.

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Dostávajte všetky novinky od fitclan.sk