Ako môže byť šport využitý v liečbe závislostí?

Ako môže byť šport využitý v liečbe závislostí?

Beáta Loffayová03.09.2023

To, že šport je dobrý pre naše telo aj psychiku určite už viete a určite ste už počuli aj niečo o tom, ako sa pri športe uvoľňujú hormóny šťastia. To je tiež jedným z viacerých dôvodov, prečo sa šport ukazuje ako vhodnou pomocnou metódou v liečbe látkových závislostí, akými sú napríklad drogové závislosti či alkohol, ale aj tých nelátkových, akými sú napríklad stávkovanie či herné automaty.

Touto témou sa intenzívne zaoberajú väčšie aj menšie štúdie, keďže má podľa všetkých dostupných dát veľký potenciál do budúcna. To však nie je všetko, pretože šport je tiež aj vhodnou metódou prevencie vzniku závislostí.

Ako funguje droga?

Rôzne drogy pôsobia rôznymi mechanizmami, a odlišnosti sú aj medzi látkovými a nelátkovými závislosťami. Všetky závislosti však začínajú a pôsobia na rovnakom mieste – v mozgu. Drogy interferujú s nervovými bunkami – neurónmi na rôznych úrovniach. Neuróny medzi sebou bežne komunikujú prostredníctvom chemických látok, ktoré sú známe ako neurotransmitery. Niektoré drogy majú podobnú chemickú štruktúru ako neutrotransmitery a dokážu tak neuróny aktivovať, iné zas ovplyvňujú neuróny tak, aby uvoľňovali vyššie množstvo neurotransmiterov, ako je normálne. Pri oboch situáciách vzniká abnormálna odpoveď, ktorá pri pravidelnom užívaní nervové funkcie výrazne narušuje.

Potešenie až euforické stavy, ktoré drogy vyvolávajú stále nie sú do detailu opísané, už však vieme povedať, že užívanie drog spôsobuje nadmerné uvoľňovanie endorfínov (súvisiace s príjemnými pocitmi), ale tiež aj dopamínu, ktorý vedie k túžbe po ďalšom užití. Ako sme uviedli, mechanizmy účinku sa môžu od drogy k droge líšiť a tak rôzne závislosti môžu vznikať po rôzne dlhom užívaní (pri niektorých drogách stačí pár dávok, pri iných mesiace až roky užívania).

undefined

Závislosti v číslach

Celosvetovo sa čísla líšia od oblasti k oblasti, keď sa však pozrieme konkrétne na príklad Slovenska, podľa NCZI v posledných rokoch v našich končinách dominuje užívanie marihuany, po ktorej nasleduje MDMA (extáza), amfetamíny a metamfetamíny a kokaín. Užívanie drog je však často kombinované, zvyčajne je teda primárnou drogou Kanabis, ktorý sa kombinuje s ostatnými návykovými látkami. Toto sú približné odhadované množstvá chronických užívateľov, situácia je však už trochu iná pri drogovo závislých, ktorý nastúpia na liečenie – ambulantné či ústavné. Pri liečených pacientoch sú štatistiky nasledovné:

💊 41 % liečených osôb je závislých na amfetamínoch

💊 26 % liečených osôb je závislých na marihuane

💊 21 % liečených osôb je závislých na heroíne

💊 1 % liečených osôb je závislých na kokaíne

💊 11 % liečených osôb je závislých na iných látkach

Ďalšou kategóriou je zneužívanie opiátov, pri ktorých však neevidujeme presné štatistiky. Udáva sa však, že v roku 2019 sa substitučnej liečby opioidov na Slovensku zúčastnilo 620 pacientov. Čo sa týka veku a pohlavia, v liečebnej starostlivosti v súčasnosti dominujú závislí vo veku 30-39 rokov a až 4/5 tvoria muži.

Legálne drogy

Čo sa týka legálnych drog, najbežnejšie spoločensky závažné závislosti sú nikotinizmus a nadužívanie alkoholu. Keďže sú však obe z vyššie uvedených spoločensky tolerované, obzvlášť požívanie alkoholu na Slovensku je dokonca podporované, štatistiky už v týchto prípadoch nie sú také presné. Odhadované počty ľudí, u ktorých je konzumácia alkoholu nadmerná, a teda riziková, dosahujú podľa Ministerstva zdravotníctva SR alarmujúce čísla – okolo 400 000 ľudí. Podľa NCZI sa ročne na Slovensku z alkoholizmu lieči 27 000 pacientov, pričom na zlyhanie pečene alkoholovej etiológie každý rok umiera viac ako 1000 ľudí.

undefined

Nelátkové závislosti

Medzi nelátkové závislosti patria činnosti ako patologické hráčstvo (herné automaty, stávkovanie...), ktoré podľa MKCH-10 tvoria  aj samostatnú diagnózu. V súčasnosti sú však už rozšírené aj závislosti na internete, sociálnych sieťach, práci atď., keďže však ide o pomerne nové „záležitosti“, MKCH-10 im zatiaľ nepridelila vlastný diagnostický kód. Aj pri týchto diagnózach má šport svoje miesto hlavne ako podporná metóda liečby, čo dokazujú aj viaceré štúdie.

Systematický prehľad z rokov 2022-2023, ktorý zahŕňa výsledky 43 štúdií skúmajúcich vplyv fyzickej aktivity pri liečbe látkových závislostí (okrem tabaku) priniesli pozitívne výsledky. V liečbe závislostí sa používa medikamentózna terapia v kombinácii s psychoterapiou, my sa dnes však bližšie pozrieme práve na úlohu fyzickej aktivity.

Úloha fyzickej aktivity

Fyzická aktivita je definovaná ako akýkoľvek pohyb, ktorý na náš organizmus kladie zvýšené energetické nároky. Tá pri psychiatrických ochoreniach zlepšuje depresívne symptómy a zlepšuje kvalitu života. Tento prehľad zohľadnil štúdie, ktoré sledovali dospelých pacientov nad 18 rokov zúčastňujúcich sa na liečbe drogových závislostí zahŕňajúcich závislosti na alkohole, kanabise, halucinogénoch, inhalačných látkach, opioidoch, sedatívach, anxiolytikách a stimulantoch. Tieto závislosti boli často kombinované aj s užívaním tabakových výrobkov, samostatné užívanie tabaku však nebolo zahrnuté. Pozorovaná fyzická aktivita prebiehala počas liečebnej starostlivosti a išlo o pravidelnú intervenciu – individuálny pohyb, alebo kolektívny šport či skupinové cvičenia. Medzi pacientami dominovali aktivity ako jogging v kombinácii s cyklistikou, odporovým cvičením, eliptikalom, jogou, švihadlom, loptovými hrami a chôdzou. Pacienti cvičili v priemere 3,4 x do týždňa po dobu cca 12 týždňov.

Výsledky súvisiace s vplyvom fyzickej aktivity boli zoradené do 3 skupín:

1. FYZICKÉ: výsledky súvisiace so zlepšenou fyzickou zdatnosťou

2. PSYCHOLOGICKÉ: výsledky súvisiace so zlepšením psychického stavu (zlepšenie depresívnych symptómov atď.)

3. SOCIÁLNE/ŽIVOTNÉ: výsledky súvisiace so zlepšením sociálneho aspektu života (vzťahy, koníčky atď.), kvalitou spánku atď.

undefined

🤾‍♀️ Fyzické výsledky

Na prvý pohľad sa môže zdať, že fyzické výsledky sú v liečbe závislostí zanedbateľné, opak je však pravdou. Keďže užívanie najrôznejších drog nepoškodzuje len psychické funkcie, ale do značnej miery aj fyzickú stránku. Zlepšenie výkonnosti je jedným zo základných predpokladov pre úspešné vyliečenie a zotavenie. Tento systematický prehľad ukázal, že vo väčšine prípadov sa výrazne zlepšila ako aeróbna (70% ) tak aj svalová kapacita (60%). Pokiaľ ide o fyzické symptómy, funkčnú kapacitu a zdravie kostry, všetky štúdie zaznamenali významné zlepšenie, avšak žiadna zmena nenastala pri somatickej zdravotnej záťaži a zvládaní abstinenčných príznakov.

🧠 Psychologické výsledky

Viac ako 63 % porovnávaných štúdií sledovalo psychologické účinky športu na stav pacientov liečiacich sa z drogových závislostí. V polovici štúdii bolo zistené výrazné zlepšenie týkajúce sa depresie a depresívnych symptómov a až v 71 % sa pozorovalo výrazné zlepšenie úzkostí. Vo všetkých štúdiách sa značne zlepšila nálada a telesná spokojnosť. V 1/3 prípadov bolo zaznamenané zlepšenie sebaprijatia a v ½ aj výkonné funkcie. Ukázalo sa aj signifikantné zlepšenie pozornosti, všímavosti, zodpovednosti za vlastné zdravie či mozgovej aktivity.

🙋 Sociálne výsledky

Sociálne a životné výsledky boli pozorované v 49 % štúdiách. Zaznamenal sa významný pokles užívania návykových látok, vo všetkých štúdiách sa zistila zlepšená kvalita spánku a v 80 % bola zlepšená celková kvalita života súvisiaca so zdravím.

Šport pri liečbe nelátkových závislostí

Väčšina štúdii sa zameriava na terapiu látkových závislostí, drvivá väčšina z nich však zároveň aj podporuje teóriu, že šport a fyzická aktivita môžu byť účinným nástrojom aj pri liečbe nelátkových závislostí. Keďže napríklad patologické hráčstvo vyvoláva v mozgu podobné reakcie súvisiace s dopamínom, endorfínmi a pocitom vzrušenia z hry, dá sa očakávať, že určitý režim a fyzická aktivita budú účinné aj v týchto prípadoch.

Nie je žiadnym tajomstvom, že šport je balzamom na telo aj dušu. Pravidelná športová aktivita, okrem toho, že nám poskytuje zdravý návyk ponúka aj zlepšenie nálady, efektívne využitie voľného času, ale nemôžeme opomenúť ani sociálny a komunitný faktor, ktorý má v liečbe a prevencií vzniku závislostí významné miesto.

Použité referencie:
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť, Správa o drogách Slovensko 2019

https://www.nczisk.sk/Statisticke_vystupy/Tematicke_statisticke_vystupy/Poskodenie_zdravia_konzumaciou_alkoholu/Pages/default.aspx

https://nida.nih.gov/publications/drugs-brains-behavior-science-addiction/drugs-brain

https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0283861#pone.0283861.ref011

ZDIEĽAŤ

Nemáš Premium účet?Predplať si členstvo už teraz a okamžite získaš prístup k premium obsahu a ku všetkým výhodám.

Beáta Loffayová

Beáta Loffayová

Volám sa Bea a som v poslednom ročníku medicíny. Páči sa mi, ako sa dá všetko týkajúce sa nášho tela preložiť do “ľudskej reči”, a o to sa snažím aj vo svojich článkoch, aby aj bežní ľudia dokázali pochopiť, čo sa s nami vlastne deje a ako žiť skutočne zdravo :)

Prihlásiť sa k odberu noviniek

Dostávajte všetky novinky od fitclan.sk